JSME TU PRO VAŠE ÚSPORY ” © Gisbern Mark corporation 2012 Výhody a nevýhody LPG INFO o LPG zařízení Kompetní sekvenční vtřikování STAG 300 - plus do vašeho vozu za  23.990,- Kč Je zde vstřikování řízeno elektronicky na každý válec zvlášť. U tohoto systému je spotřeba i výkon motoru při provozu na plyn nejblíže provozu na benzín. Pracuje na jednoduchém principu, celé toto plynové zařízení ovládá a řídí benzínový počítač, který ani nepozná, že Vaše auto jede na plyn. Plynový počítač pak jen přepočítává dobu vstřiku benzínu na dobu vstřiku plynu a koriguje rozdílnosti paliv na základě různých dalších vstupů. po ujetí cca 1500 km je doporučeno provést seřízení LPG - zdarma každý rok nebo po ujetí 10000 km je potřeba provést revizi LPG zařízení (udává výrobce LPG zařízení) u sekvenčního vstřikování je nutno každých 20000 km vyměnit filtr plynné a kapalné fáze a provést seřízení Popis LPG systémů můžeme rozdělit podle použití pro různé druhy motorů. Tak jak se vyvíjely motory pro pohon automobilů, vyvíjely se postupem času i systémy pro přestavby těchto motorů na plyn. Hlavním motivem byla nedostačující technická úroveň těchto systémů a následné problémy, které přestavbou moderních motorů se zastaralým zařízením vznikaly. Všechny komponenty pracující s LPG pod tlakem nad 0,8 Baru podléhají homologačnímu schválení podle předpisu EHK 67 R 01 (do roku 2001 67R 00). Výhody LPG: Delší životnost motoru (netvoří se karbonové usazeniny). Protože se plyn nerozstřikuje a je již v plynném stavu,           motor běží pravidelněji, je tichý a vykazuje menší opotřebení. Delší životnost mazacího oleje (není rozpouštěn benzínem a v motoru se neusazují karbony). Možnost jezdit na benzin zůstává, stačí přepnout tlačítko na přístrojové desce a to i během jízdy.       Dojezdová vzdálenost se díky možnosti využití obou druhů pohonu výrazně zvýší. Zařízení lze kdykoliv přemontovat do jiného vozidla stejného počtu válců (platí pro sekvenční vstřikování plynu). Nevýhody LPG: investice do přestavby ( 12 000 - 35 000 Kč u nejmodernějších vozidel) zmenšení zavazadlového prostoru (lze řešit toroidní nádrží) snížení výkonu motoru (do 3%, neplatí pro přímé vstřikování) zvýšení spotřeby paliva ( do 10%)